پس از اين كه مدير مسئول مجله ي وُگ (Vogue)، ادوارد انينفول، آوريل ماه گذشته به سر كار خود بازگشته است، همه منتظر چاپ اين مجله با تغييرات اساسي بودند. حال اين مجله با جلدي بسيار خاص با عكسي از ادوآ آبوآ( Adwoa Aboah) مدل انگليسي با الهام از مدهاي قديمي به چاپ رسيده است.

پس از این که مدیر مسئول مجله ی وُگ (Vogue)، ادوارد انینفول، آوریل ماه گذشته به سر کار خود بازگشته است، همه منتظر چاپ این مجله با تغییرات اساسی بودند. حال این مجله با جلدی بسیار خاص با عکسی از ادوآ آبوآ( Adwoa Aboah) مدل انگلیسی با الهام از مدهای قدیمی به چاپ رسیده است.

پس از این که مدیر مسئول مجله ی وُگ (Vogue)، ادوارد انینفول، آوریل ماه گذشته به سر کار خود بازگشته است، همه منتظر چاپ این مجله با تغییرات اساسی بودند. حال این مجله با جلدی بسیار خاص با عکسی از ادوآ آبوآ( Adwoa Aboah) مدل انگلیسی با الهام از مدهای قدیمی به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *