دانشگاه های ارائه دهنده رشته طراحی لباس : دانشگاه آكادمي هنر(Academy of Art University)، كه پيشتر به آن كالج آكادمي هنر گفته مي شد، دانشگاهي خصوصي در سانفرانسيسكوي آمريكا مي باشد. اين آكادمي در سال ١٩٢٩ به عنوان آكادمي تبليغات هنر توسط ريچارد استيون كه نقاش و ويراستار مجله بود، تاسيس شد.

دانشگاه های ارائه دهنده رشته طراحی لباس : دانشگاه آکادمی هنر(Academy of Art University)، که پیشتر به آن کالج آکادمی هنر گفته می شد، دانشگاهی خصوصی در سانفرانسیسکوی آمریکا می باشد. این آکادمی در سال ١٩٢٩ به عنوان آکادمی تبلیغات هنر توسط ریچارد استیون که نقاش و ویراستار مجله بود، تاسیس شد.

دانشگاه های ارائه دهنده رشته طراحی لباس : دانشگاه آکادمی هنر(Academy of Art University)، که پیشتر به آن کالج آکادمی هنر گفته می شد، دانشگاهی خصوصی در سانفرانسیسکوی آمریکا می باشد. این آکادمی در سال ١٩٢٩ به عنوان آکادمی تبلیغات هنر توسط ریچارد استیون که نقاش و ویراستار مجله بود، تاسیس شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *