معرفی مشاغل مربوط به مد: پژوهشگر بازار مد

معرفی مشاغل مربوط به مد: پژوهشگر بازار مد/ موسسه طراحان مد


معرفی مشاغل مربوط به مد: پژوهشگر بازار مد/ موسسه طراحان مد

مد به صورتی گسترده بر جامعه تاثیر می گذارد. آن چه که شما می پوشید می تواند بیانگر این باشد که شما چه می کنید، چه چیزی دوست دارید، و یا دیدگاهتان در مورد زندگی چیست؟ صنعت مد یک صنعت رو به گسترش در سراسر جهان است که شامل طراحان مد، تولیدکننده ها، فروشنده ها، و بسیاری مشاغل دیگر است. در حالی که دنیای مد به صورت مرتب لباس ها، کفش ها و اکسسوری های جدید تولید می کند، یک پژوهشگر مد باید واکنش مردم را به هر محصول، تعداد فروش ها، و‌ میزان پتانسیل موجود برای شروع ترندهای جدید را بررسی کند. اگر شما می خواهید یک پژوهشگر بازار مد باشید باید مهارت تفکر منتقدانه و شمه ای از علم مد را دارا باشید.

پژوهشگر بازار مد، بازار مد و فشن را بررسی می کند تا به این نتایج برسد: مردم چه نوع لباس، کفش و اکسسوری را می خواهند، و چه کسی چه آیتمی را با چه قیمتی می خرد. این افراد باید دارای مهارت های آنالیزی قوی باشند، حجم وسیعی از اطلاعات را مطالعه و درک کنند، و یافته هایشان را به مغازه دارها، تولیدی ها، و طراحان مد منتقل کنند.

به عنوان یک پژوهشگر بازار مد، شما با بخش های مختلف دنیای مد در ارتباط هستید تا به آنالیز صحیحی در جهت پیش بینی ترندهای بعدی در دنیای پویا و دائما در حال تغییر مد و فشن برسید. براساس آمار دانشگاه ایالتی کانزاس، یک پژوهشگر دنیای مد باید هم علم و هم مهارت هنری لازم را برای ارزیابی انواع ترندها، ارائه ی انواع طرح های فروش برای مشتری های مختلف، و ارائه ی استراتژی برای موفقیت برند و تولیدی را داشته باشد.

یک پژوهشگر دنیای مد باید با تاریخچه ی مد آشنایی داشته باشد، مهارت فراوان در استفاده از اینترنت داشته باشد و با طراحی و مد آشنا باشد و در کنار این مهارت ها، باید به مد و فشن علاقه مند باشد و بتواند رفتار افراد مختلف را در حوزه ی مد و فشن به طور صحیح ارزیابی کند.

پژوهشگر بازار مد، شرایط بازار را در هر فصل بررسی می کند و با توجه به شرایط موجود پیشنهاداتی را برای داشتن استراتژی های موثرتر بازاریابی ارائه می کند. برای عملکرد بهتر، یک پژوهشگر بازار مد باید تجربه ای یک تا دو ساله در زمینه ی فروش، بازاریابی، و تجارت در صنعت مد داشته باشد. مدرک موردنیاز برای دستیابی به این شغل بازاریابی مد است.

Fashion Market Researcher
Fashion greatly influences society. What you wear tells people about what you do, what you like, and about your views about life. The fashion industry is an ever-expanding universe across the globe, involving designers, manufacturers, merchandisers, retailers, and many other jobs across the world. While the industry constantly produces new clothing, shoes, and accessories, analysts must study audience responses, sales numbers and the potential for new trends to take off. If you want to be a fashion analyst, you’ll need a set of critical thinking skills and a flare for fashion and people.
A fashion market researcher studies the fashion market to get a sense of what types of clothing and shoes and accessories people want, as well as who will buy what items, and at what price. They need strong analytical skills – they have to read and understand large amounts of data, and convey their findings to retailers, manufacturers, and designers.
Market research analysts conduct research and study market conditions to make recommendations on effective marketing strategies; they can choose to work in the fashion industry.
In general, 1-2 years of experience in sales, business or marketing; fashion industry employers more commonly request 8-10 years of experience
Fashion greatly influences society. What you wear tells people about what you do, what you like, and about your views about life. The fashion industry is an ever-expanding universe across the globe, involving designers, manufacturers, merchandisers, retailers, and many other jobs across the world. While the industry constantly produces new clothing, shoes, and accessories, analysts must study audience responses, sales numbers and the potential for new trends to take off. If you want to be a fashion analyst, you’ll need a set of critical thinking skills and a flare for fashion and people.
As a fashion analyst, you’ll deal with different fashion sectors to come up with an analysis that can predict future trends in the ever-changing fashion marketplace. According to Kansas State University, you’ll need both science and art skills in order to track modern trends, analyze buying patterns of clientele, and make predictions that lead a company to success.
To be a successful fashion analyst, you must have a genuine love for fashion. You’re going to study the way people behave around clothing and trends, so having a genuine respect for design and couture, as well as a historical knowledge of fashion, will help you succeed and stay focused. Moreover, the job requires careful analysis, keen observation, and meticulousness to every detail. As an analyst, you have to foresee what lies ahead in this industry, so clients can use the information in their product line. Sharp Internet skills are a must, as you’ll need to use the web to track consumer traffic, blog posts, and generate social media hype around certain styles and trends.

مقالاتمعرفی مشاغل مرتبط با طراحی لباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *