دوره های آموزشی

فشن مارکتینگ

فشن مارکتینگ

دوره آموزشی فشن مارکتینگ قلب تپنده سازمان خود را زنده نگه دارید …. واحد بازاریابی یا مارکتینگ در کسب و ... ادامه مطلب
Placeholder

ورکشاپ ها

ورکشاپ ها یا کارگاه های آموزشی ورکشاپ ها یا کارگاه های آموزشی در حوزه طراحی لباس بخشهایی از آموزش ها ... ادامه مطلب
Placeholder

دوره تکمیلی

دوره تکمیلی در دوره تکمیلی هنرجویان موسسه طراحان مد سه ترم اجباری برای آموزش طراحی لباس خواهند داشت : در ... ادامه مطلب