July 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

ورکشاپ دوخت های سنتی

ورکشاپ دوخت های سنتی در ورکشاپ دوخت های سنتی روش های مختلف دوخت های سنتی ایران به هنرجویان آموزش داده می شود. دوختهای متعددی در سراسر نقاط ایران وجود ...

بایگانی‌ها دوره های آموزشی | موسسه طراحان مد