بایگانی برچسب: چي بپوشيم: انتخاب لباس با توجه به رنگ پوست

چگونه از خصوصیات اندامی افراد بتوانیم ،کار استایلیست در طراحی لباس را انجام دهیم ؟

چگونه از خصوصیات اندامی افراد بتوانیم ،کار استایلیست در طراحی لباس را انجام دهیم ؟ همانطوري كه مي دانيم هر شخص خصوصيات فيزيكي منحصر به فردي دارد. مي توان با آگاهي از طرز ست كردن لباس با رنگ پوست و رنگ چشم اين ويژگي هاي فردي را بيشتر نمايان كرد. شايد ازين موضوع خسته شده ايد كه لباسي از پشت ويترين زيبا به نظرتان مي آيد، اما وقتي آن را مي پوشيد احساس مي كنيد به آن زيبايي نيست.

چگونه از خصوصیات اندامی افراد بتوانیم ،کار استایلیست در طراحی لباس را انجام دهیم ؟ چگونه از خصوصیات اندامی افراد بتوانیم ،کار استایلیست در طراحی لباس را انجام دهیم ؟ همانطوري كه مي دانيم هر شخص خصوصيات فيزيكي منحصر به فردي دارد. مي توان با آگاهي از طرز ست كردن لباس با رنگ پوست و […]